Pasiekimai

 

KLA

AB „Rokiškio mašinų gamykla“ sėkmingai įgyvendino investicinį gamybos plėtros projektą

      AB „Rokiškio mašinų gamykla“ – viena didžiausių žemės ūkio mašinų gamybos ir metalo apdirbimo įmonių Lietuvoje. Įmonė vykdo žemės ūkio mašinų, jų atsarginių dalių ir kitų metalo konstrukcijų gamybą.
      2012 m. liepos 2 d. įmonė pradėjo įgyvendinti projektą AB „Rokiškio mašinų gamykla“ produktyvumo didinimas, investuojant į gamybos plėtrą įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Invest LT-2”. Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Bendra projekto vertė – 580 882,76 EUR (2 005 672,00 Lt), įmonei skirta 290 441,38 EUR ( 1 002 836,00 Lt) finansinė parama.
      Įmonės gamybinėse patalpose per metus yra apdirbama apie 2 500 tonų juodųjų metalų – siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų ir gaminių kokybę yra reikalinga nuolat atnaujinti ir plėsti įmonės technologinę bazę. Siekdama stiprinti gamybinį bei technologinį potencialą, įmonė inicijavo projektą, kurio tikslas yra padidinti AB „Rokiškio mašinų gamykla“ produktyvumą, investuojant į gamybos plėtrą. Įgyvendinant šį projektą buvo numatyta įsigyti technologinės įrangos, reikalingos gaminių iš metalo gamybai, kompiuterinės technikos darbo vietų optimizavimui, įdiegti gamybos valdymo sistemą bei sukurti naujas darbo vietas.
      Kartu su Lietuvos verslo paramos agentūros darbuotojų pagalba bei rekomendacijomis AB „Rokiškio mašinų gamykla“ kolektyvas sėkmingai ir numatytais terminais įgyvendino projektą, kuris sudarė sąlygas gamybos plėtrai. Tikimasi, jog gamybos plėtra sudarys sąlygas įmonei užtikrinti dar aukštesnę gaminamos produkcijos kokybę, mažesnes gamybos sąnaudas bei trumpesnius užsakymų įvykdymo terminus.
      Planuojama, kad AB „Rokiškio mašinų gamykla“ investicijos į gamybos plėtrą leis pagerinti gaminamų gaminių bei teikiamų paslaugų kokybę, efektyviau tenkinti klientų poreikius, palengvins gamybos proceso valdymą ir tuo pačiu leis puoselėti teigiamą darbo aplinką įmonės viduje. Įmonės vadovai tikisi, jog investicinių projektų pagalba bus sėkmingai išnaudojamos gamybinės technologijos, o gamybos valdymo sprendimų diegimo pagalba bus kuriami nauji darbo metodai siekiant ženklių įmonės pelningumo rodiklių ir darbo našumo augimo. Taip pat didinant gamybinius pajėgumus numatoma įmonėje investuoti į darbo sąlygų darbuotojams gerinimą, kas sudarytų palankias sąlygas kurti naujas darbo vietas.
      Numatoma, jog įgyvendinus projektą augs įmonės gamybinės bei pardavimų apimtys ir tai sudarys sąlygas AB „Rokiškio mašinų gamykla“ produktyvumo augimui. Sėkmingas projekto įgyvendinimas prisidės prie žemės ūkio mašinų gamybos, metalo apdirbimo plėtros ir ekonomikos augimo ir, tikimasi, paskatins spartesnį Rokiškio regiono ekonominį vystymąsi.
      Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. birželio mėn. 30 d.
      Daugiau informacijos teirautis: Rimgaudas Kilas, Generalinis direktorius, +370 458 52 831, info@rmg.lt

 

 

      2008m. gruodžio 15d. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis dėl 269687 Lt paramos skyrimo projektui „Gamybos technologinių įrengimų įsigijimas ir įdiegimas AB „Rokiškio mašinų gamykla“, kurį įmonė jau baigia įgyvendinti ir skyrė ne mažiau kaip 404530Lt savo lėšų. Paramos lėšos yra skiriamos iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo, pagal priemonę „Lyderis LT“.

     Įgyvendinus šį projektą AB „Rokiškio mašinų gamykla“ investuotos lėšos atsipirks dėl modernizuotų įrengimų suteikiamų galimybių keliant gaminių kokybę bei darbo našumą. Įdiegus šiuolaikinius modernius įrengimus įmonėje dirbančių darbuotojų žinios bus pritaikytos įrengimų valdyme, kils jų kvalifikacija, kas pasėkoje leis užtikrinti ir projekto finansinį bei personalo tęstinumą.

 

kokybesert

 

parama

Welding Cert AB Rokiskio Masinu Gamykla1EC Cert AB Rokiskio Masinu Gamykla1

Susisiekite:

Negaišdami savo laiko galite gauti aukščiausio lygio konsultacijas, kad ir kur jūs būtumėte. Tiesiog parašykite mums kas jūs domina arba paskambinkite nurodytu telefonu. +370 458 52 831 arba +370 458 51 384

Rašykite mums: