GO-KARTS

  • kartingas 1
  • kartingas 2
  • kartingas 3

Kartingai skirtas pramoginiam važinėjimui raižyta vietove arba įrengtomis trasomis.