AB „Rokiškio mašinų gamykla“ 2019 m. dividendų mokėjimo tvarka 

2020 m. balandžio 23 dieną įvykęs eilinis visuotinis AB ”Rokiškio mašinų gamykla” (įmonės kodas 173108864, buveinės adresas Respublikos 113., Rokiškis) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2019 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,06 euro dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2020 m. gegužės 08 d. bus AB ”Rokiškio mašinų gamykla” akcininkai.

Dividendai bus mokami nuo 2020 m. birželio 01 d.

Dividendai bus mokami tokia tvarka:

Akcininkams, kurių AB „Rokiškio mašinų gamykla“ vertybinių popierių apskaita yra tvarkoma finansų maklerių įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį (pelno mokestį) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.

Kitiems akcininkams dividendai bus išmokami Bendrovėje įmonės kasoje (AB „Rokiškio mašinų gamykloje“ adresu Respublikos 113, Rokiškis, arba pateikus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu (AB „Rokiškio mašinų gamykla“ adresu: Respublikos 113,   LT- 42150 Rokiškis) arba elektroniniu paštu  virga@rmg.lt.

Dividendų apmokestinimo tvarka:
Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai. Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.
Bendrovės įgalioti asmenys, galintys teikti papildomą informaciją: buhalterė Virginija Matulevičiūtė,  tel. 8 458 33625.
Turėti asmens tapatybės dokumentą.

Gen.direktorius Rimgaudas Kilas

8 458 52831
Rašykite mums:
gamykla@rmg.lt

Susisiekite:

Negaišdami savo laiko galite gauti aukščiausio lygio konsultacijas, kad ir kur jūs būtumėte. Tiesiog parašykite mums kas jūs domina arba paskambinkite nurodytu telefonu. (+370458) 528 31 arba (+370458) 513 84

Rašykite mums: